Wyniki operacyjne


Wyniki finansowe 
Wyniki za III kwartały 2018
Przychody ogółem (PLN)
55 768 273,74
Wynik finansowy(PLN) 474 561,29
                             
Suma bilansowa (PLN) 10 338 201,48
Fundusze własne (PLN) 2 911 575,55
                             
"Wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia)
aktywa bieżące / pasywa bieżące"
1,3
"Wskaźnik zadłużenia ogółem
zobowiązania ogółem / aktywa ogółem"
0,7 
                              
Wolumen kredytów (mln. PLN)

2 457 598 288,00

                              
Liczba ekspertów 818